Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Nieuczciwa konkurencja

 

Zakres naszych usług obejmuje pomoc prawną w zakresie identyfikacji i zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji.

 

Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności:

* wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa,

* fałszywe oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług,

* wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, 

* naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, 

* nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy,

* naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie,

* utrudnianie dostępu do rynku,

* przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, 

* nieuczciwa lub zakazana reklama.