Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Prawo nieruchomości

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* analizowanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości  

* świadczenie pomocy prawnej m.in. architektom, geodetom, zarządcom i pośrednikom w obrocie nieruchomościami  

* przygotowywanie i opiniowanie umów m.in. na prace projektowe, sprzedaży, najmu lub dzierżawy nieruchomości

* określanie praw podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości  

* reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości  

* prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia nieruchomości  

* doradztwo prawne w postępowaniach przetargowych  

* pomoc prawną:

- w analizowaniu i ustanawianiu hipoteki   

- w odzyskiwaniu nieruchomości przez byłych właścicieli   

- w uzyskiwaniu zezwoleń na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców  

- w znoszeniu współwłasności

- przy pozyskiwaniu kredytu na zakup nieruchomości 

* kompleksową obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych  

* przygotowywanie i weryfikację umów określajacych zarząd nieruchomością wspólną