Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Prawo energetyczne

 

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w obszarach:

* elektroenergetyki

* ciepłownictwa

* gazownictwa

* branży paliwowej 

* energii odnawialnej      

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* negocjowanie, przygotowywanie i nadzór nad realizacją umów

* doradztwo w zakresie projektów inwestycyjnych

* bieżącą wykładnię przepisów prawa, opracowywanie analiz, opinii 

* reorganizację przedsiębiorstw sektora energetycznego

* reprezentację w postępowaniach przed Prezesem URE oraz Prezesem UOKIK

* due diligence (prawne) przedsiębiorstw energetycznych