Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje

     

 

Celem działalności naszej Kancelarii jest identyfikowanie i rozwiązywanie problemów prawnych naszych Klientów oraz zapewnienie im bieżącej i specjalistycznej obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Dążymy do tego, aby nasi Klienci mieli pełne poczucie bezpieczeństwa prawnego, bez względu na nieustannie zmieniające się przepisy prawne i sytuację gospodarczą. Renomę i markę budujemy w oparciu o wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług.  

 

KANCELARIA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.: 

  * doradztwo prawne

  * opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych 

  * obsługę prawną postępowań reklamacyjnych, dopracowywanie procedur reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja)

  * zabezpieczanie prawne procesów inwestycyjnych

  * reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych, opracowywanie strategii       

  * opracowywanie umów / statutów spółek, doradztwo i nadzór korporacyjny

  * kompleksową obsługę prawną Zarządów, Rad Nadzorczych, Zgromadzeń Wspólników / WZA 

  * przeprowadzanie połączeń, podziałów, przekształceń, restrukturyzacji i upadłości spółek

  * audyt prawny dokumentacji, procesów inwestycyjnych, spraw sądowych

  * opracowywanie opinii / analiz / ekspertyz prawnych    

  * mediację i arbitraż

  * doradztwo strategiczne

  * dochodzenie odszkodowań  

  * windykację       

  * szkolenia

 

Wspieramy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą i tych o ugruntowanej pozycji na rynku. Aktywnie angażujemy się w poznanie specyfiki działalności każdego naszego Klienta - szans, jakie przed nim stoją i ryzyk, którym musi stawić czoła. Doradzam, jak przewidywać rozwój sytuacji, tak by zminimalizować możliwość popełnienia błędu.

Nasi Klienci doceniają fakt, że rozważam różne scenariusze zdarzeń – to pozwala im być przygotowanymi na każdą ewentualność i przez to czuć się znacznie bezpieczniej.

 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.