Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Prawo w e-biznesie

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* konstruowanie i sprawdzanie regulaminów sklepów internetowych

* weryfikację dokumentów pod kątem występowania w nich klauzul niedozwolonych      

* przygotowywanie i opiniowanie umów na m.in.:

- wykonanie strony www

- dostawę i instalację sprzętu komputerowego

- korzystanie z programu komputerowego

- prowadzenie reklamy internetowej

- wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych

- dzierżawę łączy, połączenia sieciowego      

* doradztwo prawne w zakresie m.in: 

    - świadczenia usług drogą elektroniczną

   - praw konsumenta w umowach zawieranych na odległość

     - czynów nieuczciwej konkurencji

- ochrony znaku towarowego i wizerunku 

    - ochrony danych osobowych

     - niezamówionych informacji handlowych (spam)

* reprezentowanie w postępowaniach sądowych i administracyjnych