Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Własność intelektualna i przemysłowa

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* przeprowadzanie transakcji przenoszących autoskie prawa majątkowe

* przygotowywanie i weryfikowanie umów m.in. licencyjnych, badawczo-rozwojowych

* pomoc w rejestracji i ochronie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, wynalazków   

* doradztwo prawne w zakresie sposobów komercjalizacji wyników badań naukowych   

* reprezentowanie wynalazców w procesach negocjacyjnych

* pomoc w postępowaniach przed Urzędem Patentowym   

* kompleksową obsługę prawną procesów sprzedaży nowoczesnych technologii     

* obsługę prawną Parków Technologicznych

* opiniowanie kampanii reklamowych, umów z zakresu prawa reklamy  

* zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji