Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Prawo medyczne

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* doradztwo prawne na wszystkich etapach prowadzenia działalności leczniczej

* identyfikację zagrożeń prawnych w działaności leczniczej  

* kompleksową obsługę prawną podmiotów świadczących usługi medyczne

* weryfikację prawną umów, formularzy i innych dokumentów

* audyt prawny procedur   

* analizę prawną umów ubezpieczeniowych, reprezentację w postępowaniach z ubezpieczycielami

* pomoc prawną w zakresie usuwania wpisów/opinii o charakterze pomawiającym lub zniesławiającym  

 

* obsługę prawną wytwórców i dystybutorów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety

* analizę prawną w zakresie dopuszczalności reklam produktów leczniczych i suplementów diety 

 

* doradztwo prawne w zakresie etyki lekarskiej, praw pacjenta, postępowań dyscyplinarnych

* reprezentację w sprawach o błędy medyczne, naruszenie praw pacjentów, dóbr osobistych 

* reprezentację w postępowaniach odszkodowawczych, ubezpieczeniowych, mediacyjnych     

* reprezentację przed sądami lekarskimi i innymi organami samorządu lekarskiego