Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Dane osobowe, RODO

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

 

* RODO:

- audyt zgodności procedur z RODO 

- doradztwo prawne w zakresie RODO 

- opracowywanie dokumentacji 

- pomoc w postępowaniach toczących się przed GIODO / UODO 

 

* doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych   

* opracowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

* przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych

* pomoc przy wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie  

* audyt procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie 

* sporządzanie/weryfikację/aktualizację dokumentacji wymaganej przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych 

* określanie zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / IOD

* doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych 

* doradztwo w zakresie uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego 

* pomoc w tworzeniu kancelarii tajnych

* doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w serwisach WWW

* opracowywanie polityk prywatności dla serwisów WWW