Doradztwo prawne
Specjalizacja
Dane osobowe

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* doradztwo prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych   

* opracowywanie zgód na przetwarzanie danych osobowych

* przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych

* pomoc przy wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie  

* audyt procedur ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie 

* sporządzanie/weryfikację/aktualizację dokumentacji wymaganej przez przepisy z zakresu ochrony danych osobowych 

* pomoc w zgłaszeniu zbiorów danych osobowych do GIODO i w postępowaniach toczących się przed GIODO 

* określanie zakresu obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

* doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych 

* doradztwo w zakresie uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego 

* pomoc w tworzeniu kancelarii tajnych

* doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w serwisach WWW

* opracowywanie polityk prywatności dla serwisów WWW