O Kancelarii
Adw. Łukasz Świderek
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Kierunki badań naukowych
Zespół
Nasi Klienci
Kierunki badań naukowych

 

 Kierunki badań naukowych realizowanych w Kancelarii:    

 - nowe typy umów w obrocie gospodarczym    

 - procedury reklamacyjne

 - transformacje spółek

 - szczególne uprawnienia w spółkach prawa handlowego

 - prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

 - własność intelektualna

 - e-biznes