Doradztwo prawne
Specjalizacja
Wierzytelności

 

Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

* kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia wierzytelności  

* reprezentację w kontaktach z podmiotami zajmującymi się obrotem wierzytelnościami masowymi

* przygotowywanie m.in. pozwów, wniosków o zabezpieczenie roszczenia, wezwań do próby ugodowej 

* pomoc w dochodzeniu wierzytelności od podmiotów zagranicznych

* przygotowywanie umów przelewu wierzytelności