Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Reklamacje

 
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 
  
* doradztwo prawne w zakresie trwających postępowań reklamacyjnych i sporów sądowych, w tym m.in. opracowywanie strategii postępowania
 
* weryfikację dokumentów i procedur reklamacyjnych (m.in. rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umową)   
 
* opracowywanie dokumentów (m.in. kart gwarancyjnych, formularzy, regulaminów)  
 
* reprezentację w postępowaniach reklamacyjnych i sądowych 
 
* pomoc w dochodzeniu roszczeń