Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Reklamacje

 
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 
  
* doradztwo prawne w zakresie trwających postępowań reklamacyjnych i sporów sądowych, opracowywanie strategii 
 
* weryfikację dokumentacji i procedur reklamacyjnych (rękojmia, gwarancja)   
 
* opracowywanie dokumentacji reklamacyjnej (kart gwarancyjnych, formularzy, regulaminów, procedur)  
 
* analizę umów gospodarczych pod kątem wyłączenia / ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy / usługodawcy
 
* reprezentację w postępowaniach sądowych 
 
* pomoc w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania umowy