Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Referencje szkoleniowe

 

 Wybrane komentarze osób uczestniczących w szkoleniach prowadzonych przez adw. Łukasza Świderka:

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji. Reklamacje i zwroty towaru zakupionego na odległość.

„Oceniam wysoko poziom merytoryczny zajęć prowadzonych przez Pana Łukasza Świderka, niewątpliwie jest to trener o bogatym doświadczeniu zawodowym. Wiedzę przekazywał w sposób jasny i zrozumiały dla wszystkich uczestników. Program i treść szkolenia bardzo interesujące. Wszystkie tematy zostały poparte przykładami z codziennej pracy.”

 

Umowy o roboty budowlane.

„Prowadzący szkolenie umiejętnie skupia uwagę słuchaczy na swoich wypowiedziach. Stosowane słownictwo przyjazne dla osób nieposiadających wiedzy prawniczej.” 

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji.

„Trener przeprowadził szkolenie w sposób profesjonalny i ciekawy, reprezentując wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz bogate doświadczenie. Wiedza wyniesiona ze szkolenia na pewno znajdzie zastosowanie w mojej pracy zawodowej.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji, reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji.

„ Wysoko oceniamy poziom merytoryczny zajęć i materiałów dydaktycznych oraz wiedzę teoretyczna i praktyczną prowadzącego szkolenie. Szkolenia były przygotowane  profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji po nowelizacji.

 „Szkolenia prowadzone były  metodą aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Prowadzący Pan Łukasz Świderek wykazał się bardzo dobrą umiejętnością przekazywania swojej wiedzy, chętnie odpowiadał na wszystkie pytania uczestników, co pozwoliło na przedyskutowanie problemów z jakimi borykamy się na co dzień w pracy zawodowej. Prowadzący bez wątpienia dysponuje ogromną wiedzą merytoryczną.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji w branży Automotive.

„Poziom przygotowania wykładowcy do zajęć bardzo dobry, bardzo dobre zaangażowanie wykładowcy w prowadzenie szkolenia, bardzo dobra umiejętność przekazywania wiedzy przez wykładowcę. Bardzo ciekawe szkolenie, dużo przykładów i odpowiedzi na zadawane pytania.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia zostały przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały. Poparte praktycznymi przykładami i obowiązującą w temacie szkolenia wykładnią prawa.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Podczas szkolenia pozyskałem niezbędną wiedzę oraz cenne wskazówki, które wykorzystuję w codziennej pracy. Osoba prowadząca szkolenie wykazała się głęboką wiedzą merytoryczną, która potrafi poprzeć praktycznymi przykładami, dzięki temu przyswojenie wiedzy było dużo łatwiejsze. Oceniam szkolenie jako bardzo interesujące oraz przydatne w pracy zawodowej. Szkolenia odbywały się w miłej i przyjaznej atmosferze sprzyjającej przyswajaniu wiedzy”.

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji.

„Szkolenie spełniło moje oczekiwania i doskonale wpisało się  w zakres codziennych zadań zawodowych. Prowadzący przekazał wiedzę w sposób klarowny i zrozumiały. Wykazał się również pełnym zaangażowaniem oraz wysokim poziomem i rzeczowością przekazywanych treści podczas zajęć.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji. Zawieranie umów gospodarczych i należyte ich zabezpieczenie.

„Wysoko oceniamy poziom merytoryczny zajęć i materiałów dydaktycznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną prowadzącego szkolenie. Szkolenie było przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Wysoko oceniam wiedzę praktyczną i merytoryczną wykładowcy, który  zaktywizował grupę szkoleniową i udzielał wyczerpująco odpowiedzi na zadawane pytania. Na bieżąco rozpatrywane były trudne reklamacje. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoliło mi uzyskać kompleksową i praktyczną wiedzę na temat prawnych reklamacji konsumenckich. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

 

Reklamacje i zwroty towaru zakupionego na odległość.

 „Prowadzący szkolenie „Reklamacje i zwroty towaru zakupionego na odległość..." posiada dużą wiedzę, konkretne przykłady, rzeczowe informacje, bardzo dobra komunikacja ze słuchaczami. Szkolenie godne polecenia.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

 „Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany do zajęć. Bogata wiedza z tematu szkolenia. Bardzo dobra organizacja szkolenia. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

 “Szkolenie rozszerzyło moją wiedzę na temat reklamacji. Bardzo dobra organizacja szkolenia od momentu pojawienia się w hotelu. Wszystko jasno, przejrzyście zdefiniowane i realizowane zgodnie z planem. Polecam.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Bardzo dobry szkoleniowiec, dociera do słuchacza w przekazywaniu wiedzy. Organizacja szkolenia profesjonalna. Jestem bardzo zadowolona z uczestnictwa w szkoleniu.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

 „Prowadzący szkolenie posiada umiejętność przekazywania wiedzy oraz dobry kontakt z grupą. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematu szkolenia. W czytelny sposób przekazuje wiedzę, komunikatywny. Szkolenie perfekcyjnie przygotowane pod względem organizacyjnym. Szkolenie przydatne w mojej pracy zawodowej.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Osoba prowadząca szkolenie jest bardzo dobrze przygotowana, dobry przekaz. Organizacja szkolenia super.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie z ogromną wiedzą, ogromna i perfekcyjna znajomość tematu. Szkolenie zorganizowane bardzo sprawnie. Przemiła obsługa. Dbałość o uczestników. Bardzo dobre miejsce szkolenia. Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w dobrym tempie. Polecam to szkolenie innym.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie wykazujący właściwe kompetencje i przygotowanie merytoryczne. Dysponuje szeroką wiedzą praktyczną.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Wykładowca bardzo komunikatywny, przystępnie i merytorycznie prezentujący temat. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

„Prowadzący szkolenie bardzo zaangażowany. Umożliwiający kursantom wypowiadanie się. Konstruktywna dyskusja poparta przykładami. Organizacja szkolenia bardzo dobra.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

„Wykładowca bardzo dobrze przygotowany i zaangażowany w przeprowadzenie szkolenia. Cierpliwie i wyczerpująco odpowiadający na każde pytanie uczestników.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

„Prowadzący szkolenie kompetentny, dobrze przygotowany i komunikatywny. Organizacja szkolenia profesjonalna.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

„Prowadzący szkolenie Pan Łukasz Świderek ciekawie i w wyczerpujący sposób przekazuje informacje. Szkolenie zorganizowane na najwyższym poziomie. Wiedza uzyskana dzięki szkoleniu zostanie wykorzystana w pracy zawodowej.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

„Prowadzący szkolenie przygotowany w pełnym zakresie, profesjonalne podejście do tematów i zagadnień. Organizacja szkolenia również profesjonalna.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie "Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji..." to super praktyk.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Cieszę się, że korzystałam ze szkolenia "Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji". Dużą zaletą jest, że szkolenie odbywało się w formie dyskusji, zgłaszania pytań.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Szkolenie bardzo ciekawe i przydatne nie tylko w pracy zawodowej.”


Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie posiada umiejętność przekazywania wiedzy oraz dobry kontakt z grupą. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie z zakresu reklamacji bardzo dobrze przygotowany merytorycznie do tematu szkolenia. W czytelny sposób przekazuje wiedzę, komunikatywny. Szkolenie perfekcyjnie przygotowane pod względem organizacyjnym. Szkolenie przydatne w mojej pracy zawodowej.”


Umowy o roboty budowlane.

„Wykładowca bardzo dobrze przygotowany, jasno przekazywane informacje. Organizacja szkolenia bardzo dobra.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Osoba prowadząca szkolenie bardzo dobrze przygotowana, dobry przekaz. Organizacja szkolenia super.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Prowadzący szkolenie z ogromną wiedzą, ogromna i perfekcyjna znajomość tematu. Szkolenie zorganizowane bardzo sprawnie. Przemiła obsługa. Dbałość o uczestników. Bardzo dobre miejsce szkolenia. Szkolenie bardzo ciekawe, prowadzone w dobrym tempie. Polecam to szkolenie innym."

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Osoba prowadząca szkolenie "Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji..." ma wielkie doświadczenie, szeroką wiedzę, biegłą znajomość tematu szkolenia, umiejętność przekazania wiedzy. Wykorzystanie optymalne czasu, odpowiednia ilość przerw. Ogólna ocena szkolenia bardzo dobra.”

  

Umowy o roboty budowlane.

„Prowadzący szkolenie kompetentny, obrazowo przedstawia problemy, liczne przykłady "z życia wzięte". Szkolenie przydatne, szeroko omawiane problemy. Szkolenie przeprowadzone w sposób profesjonalny.”

 

Umowy o roboty budowlane.

„Osoba prowadząca szkolenie miła, kompetentna. Bardzo sprawna organizacja. Szkolenie bardzo przydatne.”

 

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.


„Prowadzący szkolenie przygotowany w pełnym zakresie, profesjonalne podejście do tematów i zagadnień. Organizacja szkolenia również profesjonalna.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

„Cieszę się, że korzystałam ze szkolenia "Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji". Dużą zaletą, iż odbywało się w formie dyskusji, zgłaszania pytań.”Reklamacje i zwroty towaru zakupionego na odległość.

„Prowadzący szkolenie posiada dużą wiedzę, konkretne przykłady, rzeczowe informacje, bardzo dobra komunikacja ze słuchaczami. Szkolenie godne polecenia.”


Reklamacje i dochodzenie roszczeń w przewozie i spedycji.

 „Trener jest zarówno teoretykiem, jak i doświadczonym praktykiem znającym specyfikę TSL. Regulacje prawne związane z tematyką szkolenia były wsparte interesującymi przykładami z bieżącej praktyki zawodowej prowadzącego szkolenie. Trener zachęcał uczestników szkolenia do zadawania pytań i mimo ograniczeń czasowych odpowiadał na nasze pytania obszernie, zalecając także do sięgania do dostępnych regulacji prawnych. Spotkanie było dynamiczne, interaktywne, głównie dzięki prowadzącemu i zaangażowaniu uczestników.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

 „Wysoko oceniam poziom merytoryczny zajęć i materiałów dydaktycznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną prowadzącego szkolenie. Szkolenie było przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.”

 

Prawne aspekty rozpatrywania reklamacji.

 „Wysoko oceniamy poziom merytoryczny zajęć i materiałów dydaktycznych oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną prowadzącego szkolenie. Szkolenia były przygotowane profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.”

 

Aktualne przepisy reklamacyjne.

„Wiedza wykładowcy ogromna, szkolenie prowadzone dynamicznie, ciekawie.”

 

Aktualne przepisy reklamacyjne.

„Bardzo dobry prowadzący – merytoryczny oraz umiejący prowadzić szkolenie, wykład.”

 

Prawne aspekty reklamacji – interpretacje prawne i wskazówki.

„Najmocniejszą stroną szkolenia była wiedza prowadzącego i umiejętność przekazywania informacji.”