Szkolenia
Grupy tematyczne
Referencje szkoleniowe
Doświadczenie
Doświadczenie

Doświadczenie dydaktyczne adw. Łukasza Świderka:

• zrealizowanych ponad 2 tys. godzin szkoleń, warsztatów i wykładów (na terenie całego kraju)

• wykładowca na szkoleniach dla podmiotów gospodarczych (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników)

• specjalizacja w zakresie prawa cywilnego (m.in. umów i procedur reklamacyjnych), gospodarczego, handlowego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego  

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

• akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (do 2016r.) 

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007- 2011r.)  

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2011)      

• wykładowca na Studiach Podyplomowych Analityk Finansowy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2012)

• w latach 2006-2011 prowadzący konwersatoria na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego 

 

Dodatkowe informacje w zakładce:  O Kancelarii --> Adw. Łukasz Świderek