Doradztwo prawne
Nasze specjalizacje
Przewóz, spedycja


 
Zakres naszych usług obejmuje m.in.:
 
* doradztwo prawne w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego
 
* opracowywanie i opiniowanie regulaminów, umów (m.in. przewozu, spedycji), dokumentacji transportowej
 
* reprezentację w postępowaniach reklamacyjnych, sądowych i kontrolnych
 
* pomoc w pozyskiwaniu zaświadczeń, zezwoleń, certyfikatów, licencji