O Kancelarii
Adw. Łukasz Świderek
Publikacje naukowe
Wystąpienia naukowe
Kierunki badań naukowych
Zespół
Nasi Klienci
Życiorys

   

- adwokat  

- kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych

- ekspert prawa reklamacyjnego, specjalista z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa spółek, umów), prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej i intelektualnej, prawa przewozowego oraz prawa budowlanego

- doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych  

- przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego)    

- były menedżer Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu    

- doświadczony mediator w sporach gospodarczych

- autor licznych opinii i ekspertyz prawnych 

 

* * *   Publikacje   * * *  

 

- autor publikacji naukowych (artykuły, książki) z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, finansowego oraz prawa upadłościowego (szczegółowy wykaz publikacji znajduje się w zakładce "Publikacje naukowe")    

- prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych (wykaz wygłoszonych referatów znajduje się w zakładce "Wystąpienia naukowe")   

 

 * * *    Dydaktyka   * * * 

 

- zrealizowanych ponad 2 000 godzin szkoleń, warsztatów i wykładów (na terenie całego kraju)    

- wykładowca na szkoleniach dla przedsiębiorców (przeszkolonych kilkanaście tysięcy uczestników) - zakres tematyczny: reklamacje, prawo cywilne, gospodarcze, handlowe, upadłościowe                 

- akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (do 2016r.)    

- wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Inwestycyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2007- 2011r.)    

- wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

- wykładowca na Studiach Podyplomowych Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (2011)     

- wykładowca na Studiach Podyplomowych Analityk Finansowy w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu  i  Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu (2012)        

- wykładowca na konwersatoriach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego (2006-2011r.)        

 

* * *   Biznes   * * *

 

- członek Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

- pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ds. Funduszy Strukturalnych (2006-2008r.) 

- autor kilkudziesięciu projektów racjonalizatorskich

   

    * * *   Wykształcenie   * * * 

 

• Stacjonarne Studia Doktoranckie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego)      

Temat dysertacji doktorskiej:  "Ochrona praw osób o szczególnych uprawnieniach w przypadku łączenia się spółek kapitałowych" (Aktualny status - praca doktorska w przygotowaniu do obrony)   

   - Wielokrotny stypendysta naukowy 

 

•  Aplikacja adwokacka

 

•  Studia Magisterskie (równoległe) na kierunkach:           

   1. Stacjonarne Studia Prawa - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego)  

   2. Stacjonarne Studia Administracji - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Katedra Prawa Finansowego)        

   - Wielokrotny stypendysta naukowy na obu kierunkach studiów  

 

•  ukończone kursy, szkolenia, wykłady specjalistyczne m.in.:      

- „Elektroniczne usługi bankowe”

- „Kodeks Spółek Handlowych – w teorii i praktyce”

- „Prawo podatkowe”

- „Legal aspects of implementation of EC directive In the field of telecomunnication, e-commerce and consumer law”

- „Umowy w administracji”

- „Kolizyjne aspekty zobowiązań elektronicznych”

- „Odpowiedzialność cywilnoprawna”

- „Kierunki rozwoju prawa nowych technologii”

- "Zarządzanie własnością intelektualną"

- "Procedura uzyskiwania patentu"

- "Incoterms 2010" 

- "Prawo pracy w praktyce"

 

     * * *   Aktywność w okresie studiów doktoranckich   * * *  

 

- twórca Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego     

- twórca Samorządu Doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

- Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (do czerwca 2009r.)     

- reprezentant dokorantów w stałych komisjach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (do września 2011r.):
  Komisji Finansowej
  Komisji Rozwoju Wydziału
- członek Dolnośląskiej Rady Doktorantów      

- członek Komisji Prawnej i Komisji ds. Przedsiębiorczości Akademickiej w Dolnośląskiej Radzie Przedsiębiorczości i Nauki    

 

   * * *   Aktywność w okresie studiów magisterskich  * * *   

 

- Prezes SKN Prawników „Etyka Prawnicza” 

- Wiceprezes Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego

- Wiceprezes SKN Prawników „Współpraca Europejska”

- Członek:

      - Komisji Dydaktycznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  

      - Naukowego Koła Ekonomistów

      - SKN „Blok Prawa Komputerowego”

      - Uniwersyteckiej Poradni Prawnej

      - Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV) 

- organizator i koordynator kilkudziesięciu konferencji naukowych o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym